Vad är Sportkommunikation.se?

Detta är en samlingssida där vi vill samla tips, idéer och utvärdera hur klubbar och föreningar inom idrottsverksamhet använder och kan förbättra sitt informationsflöde i sina digitala kanaler för att bättre nå ut med sina budskap.

Vi vill öka intresset för sport och idrott genom att lyfta goda kommunikationsinsatser från sport- och idrottsverksamhet för att inspirera och utveckla föreningar, klubbar och organisationers marknadskommunikation.

En del av projektet med sportkommunikation.se är att vi kommer omvärldsbevaka och lyfta goda exempel på välgenomtänkt PR och marknadskommunikativa insatser från sportklubbar och idrottsföreningar.

Detta är en del av företaget SteadyGo som hjälper och erbjuder tjänster till företag och organisationer för en bättre marknadskommunikation.

Sociala profiler
Stäng

Artikelkategorier

Följ oss på sociala medier

Maila oss

Har du tips på föredömlig marknadskommunikation inom idrottssektorn, vill ge oss feedback eller hjälpa till att skriva artiklar?

Maila oss!

Nyhetsbrev