Vad är Sportkommunikation.se?

Detta är en samlingssida där vi vill samla tips, idéer och utvärdera hur klubbar och föreningar inom idrottsverksamhet använder och kan förbättra sitt informationsflöde i sina digitala kanaler för att bättre nå ut med sina budskap.

Vi vill öka intresset för sport och idrott genom att lyfta goda kommunikationsinsatser från sport- och idrottsverksamhet för att inspirera och utveckla föreningar, klubbar och organisationers marknadskommunikation.

En del av projektet med sportkommunikation.se är att vi kommer omvärldsbevaka och lyfta goda exempel på välgenomtänkt PR och marknadskommunikativa insatser från sportklubbar och idrottsföreningar.

Detta är en del av företaget SteadyGo som erbjuder strategisk marknadskommunikation till företag och föreningar. Exempel på tjänster:

Innehållsmarknadsföring (Content Marketing) på sociala medier och webb

Marknadskoordinering & Marknadskommunikation